May 2022

 

Sunday May 1

Field #1 Field #2 Lane Fld
10am 10am 10am
12pm Owls 11 (G) 12pm 12pm Owls 14 (G)
2pm Owls 11 (G) 2pm Owls 9 (G) 2pm Owls 14 (G)
4pm Owls 11 (G) 4pm 4pm Owls 13
6pm Falcons 11 6pm 6pm

Monday May 2

Field #1 Field #2 Lane Fld
545pm 545pm Slammers 545pm Aces 12
745pm Owls 11 745pm Slammers 745pm Owls 14 (G)

Tuesday May 3

Field #1 Field # 2 Lane Field
545pm Falcons 11 (G) 545pm Owls 8 (G) 545pm Owls 14 (G)
745pm 745pm Owls 10 (G) 745pm Spartans 14

Wednesday May 4

Field #1 Field #2 Lane Fld
545pm Slammers 545pm Owls 9 (G) 545pm Owls 12 (G)
745pm 745pm 745pm

Thursday May 5

Field #1 Field #2 Lane Fld
545pm Aces 12 (G) 545pm Owls 8 (G) 545pm Owls 12 (G)
745pm Owls 13 745pm Owls10 745pm

Friday May 6

Field #1 Field #2 Lane Fld
545pm Owls 11 545pm Owls 8 (G) 545pm
745pm 745pm Owls 8 (G) 745pm Owls 13 (G)

Saturday May 7

Field #1 Field #2 Lane Field
9am 9am 9am
11am 11am Owls 9 (G) 11am
1pm 1pm Owls 9 (G) 1pm
3pm 3pm Owls 9 (G) 3pm
5pm 5pm 5pm

Sunday May 8 Mother’s Day

Field #1 Field #2 Lane Fld
10am 10am 10am
12pm 12pm 12pm
2pm 2pm 2pm
4pm 4pm 4pm
6pm Falcons 11 6pm 6pm

Monday May 9

Field #1 Field #2 Lane Fld
545pm Slammers 545pm Owls 9 (G) 545pm Aces 12 (G)
745pm Owls 11 745pm Slammers 745pm Owls 12 (G)

Tuesday May 10

Field #1 Field #2 Lane Fld
545pm Owls 12 (G) 545pm Owls 8 (G) 545pm Owls 13 (G)
745pm Falcons 11 745pm Owls 10 (G) 745pm Spartans 14

Wednesday May 11

Field #1 Field #2 Lane Fld
545pm Slammers 545pm Owls 9 545pm Owls 13 (G)
745pm Owls 11 745pm 745pm Owls 14

Thursday May 12

Field #1 Field #2 Lane Fld
545pm Falcons 11 545pm Owls 9 545pm Owls 12
745pm Owls 10 745pm 745pm Owls 13

Friday May 13 – Owls Classic Tournament 9-11-13U

Field #1 Field #2 Lane Fld
545pm Owls 11 545pm Owls 9 545pm Owls 13
745pm Owls 11 745pm Owls 9 745pm Owls 13

Saturday May 14 – Owls Classic Tournament 9-11-13U

Field #1 Field #2 Lane Fld
10am Owls 11 10am Owls 9 10am Owls 13
12pm Owls 11 12pm Owls 9 12pm Owls 13
2pm Owls 11 2pm Owls 9 2pm Owls 13
4pm Owls 11 4pm Owls 9 4pm Owls 13

Sunday May 15 – Owls Classic Tournament 9-11-13

Field #1 Field #2 Lane Fld
10 am Owls 11 10am Owls 9 10am Owls 13
12pm Owls 11 12pm Owls 9 12pm Owls 13
2pm Owls 11 2pm Owls 9 2pm Owls 13
4pm Owls 11 4pm Owls 9 4pm Owls 13
6pm Owls 11 6pm Owls 9 6pm Owls 13

Monday May 16

Field #1 Field #2 Lane Fld
545pm Owls 10 545pm Slammers 545pm
745pm Owls 11 745pm Slammers 745pm Owls 14 (G)

Tuesday May 17

Field #1 Field #2 Lane Fld
545pm Owls 8 545pm Owls 10 545pm Owls 14
745pm 745pm 745pm

Wednesday May 18

Field #1 Field #2 Lane Fld
545pm Owls 9 (G) 545pm Slammers 545pm Owls 13
745pm Owls 11 (G) 745pm Slammers 745pm Owls 12

Thursday May 19

Field #1 Field #2 Lane Fld
545pm Owls 12 (G) 545pm Owls 8 545pm Owls 14 (G)
745pm Aces 12 (G) 745pm Owls 9 745pm

Friday May 20 – Owls Classic Tournament 8-10-12U

Field #1 Field #2 Lane Fld
545pm 545pm 545pm
745pm 745pm 745pm

Saturday May 21 – Owls Classic Tournament 8-10-12U

Field #1 Field #2 Lane Fld
9am Owls 10 9am Owls 8 9am Owls 12
11am Owls 10 11am Owls 8 11am Owls 12
1pm Owls 10 1pm Owls 8 1pm Owls 12
3pm Owls 10 3pm Owls 8 3pm Owls 12
5pm Owls 10 5pm Owls 8 5pm Owls 12

Sunday May 22 – Owls Classic Tournament 8-10-12U

Field #1 Field #2 Lane Fld
10am Owls 10 10am Owls 8 10am Owls 12
12pm Owls 10 12pm Owls 8 12pm Owls 12
2pm Owls 10 2pm Owls 8 2pm Owls 12
4pm Owls 10 4pm Owls 8 4pm Owls 12
6pm Owls 10 6pm Owls 8 6pm Owls 12

Monday May 23

Field 1 Field 2 Lane Field
545pm Owls 11 (G) 545pm Slammers 545pm Aces 12
745pm Spartans 14 745pm Slammers 745pm Owls 14

Tuesday May 24

Field 1 Field 2 Lane Field
545pm Owls 10 545pm Owls 8 545pm Owls 13 (G)
745pm Falcons 11 (G) 745pm Owls 10 (G) 745pm Owls 14 (G)

Wednesday May 25

Field 1 Field 2 Lane Field
545pm Owls 11 545pm Slammers 545pm Owls 13 (G)
745pm Shockers 745pm Slammers 745pm Owls 13 (G)

Thursday May 26

Field 1 Field 2 Lane Field
545pm 545pm Owls 9 (G) 545pm
745pm 745pm Owls 8 (G) 745pm

Friday May 27

Field 1 Field 2 Lane Field
545pm Owls 13 5:45pm Owls 10 5:45pm Falcons 11
745pm 745pm 745pm Owls 14 (G)

Saturday May 28 – Runza Tournament – 7am to 5pm

Field 1 Field 2 Lane Field
9am 9am 9am
11am 11am 11am
1pm 1pm 1pm
3pm 3pm 3pm
5pm 5pm 5pm

Sunday May 29 – Runza Tournament – 7am to 3pm

Field 1 Field 2 Lane Field
10am 10am 10am
12pm 12pm 12pm
2pm 2pm 2pm
4pm 4pm 4pm
6pm 6pm 6pm

Monday May 30 – Memorial Day

Field 1 Field 2 Lane Field
10am 10am 10am
12pm 12pm 12pm
2pm 2pm 2pm
4pm 4pm 4pm Spartans 14

Tuesday May 31

Field 1 Field 2 Lane Field
545pm Owls 11 545pm 545pm Owls 14
745pm Owls 12 (G) 745pm Owls 9 (G) 745pm